hero

Wat definieert een succesvolle Discovery Fase?

Een Discovery Fase bestaat uit twee onderdelen. Op nummer één staat het creëren van tastbaar werk uit een idee. Dit is gericht op het creëren van voldoende wederzijds begrip en vertrouwen en kunnen we onderverdelen in vier stappen. Deel twee volgt na de Discovery Fase door tastbaar werk om te zetten in werkende software. Elk project begint met een business probleem. In deze fase moet vertrouwen worden opgebouwd bij de klant zodat het ontwikkelingsbedrijf in staat is om dit belangrijke zakelijke probleem te identificeren in relatie tot het technische perspectief. Hierna moet het ontwikkelingsbedrijf bewijzen dat ze in staat zijn om een passende oplossing te bieden. Dit zakelijke probleem wordt gebruikt om de vier stappen van de Discovery Fase aan te sturen:

What defines a successful Discovery Phase?

Stap 1

Bedrijfsvisie

Een bedrijfsvisie moet de boodschap weergeven die uitlegt waar het bedrijf over x jaar wil zijn. Het wordt gebruikt als een informele en eenvoudige manier om bedrijfsdoelen met anderen te communiceren. Een voorbeeld van een bedrijfsvisie van Amazon is: "Onze visie is om het meest klantgerichte bedrijf ter wereld te zijn, waar klanten alles kunnen vinden en ontdekken wat ze online willen kopen."

()

Stap 2

Productvisie

De productvisie kan ook gezien worden als de missieverklaring voor een product. Het beantwoordt de volgende vraag: Wat wilt u dat uw product over x jaar is? Bij het opstellen van de productverklaring wordt geadviseerd om een ambitieus standpunt in te nemen, maar niet het gevoel voor de werkelijkheid te verliezen. De productvisie beschrijft een toekomstige staat van het product en welke problemen het probeert op te lossen of welke ambities het probeert te vervullen.

()

Stap 3

Story Mapping

De story map geeft een algemeen perspectief van wat het product primair moet doen. Dit wordt vervolgens opgesplitst in de prioriteitsas en de gebruikersverhaal-as. De prioriteitsas wordt gedefinieerd door de prioritering van zakelijke problemen/kansen geschreven in functionaliteitsgroepen op basis van toegevoegde zakelijke waarde.

()

Stap 4

Product Backlog

De productvisie in combinatie met de output van story mapping geeft input voor de eerste iteratie van de product backlog. De backlog bevat alle epics met bijbehorende user stories. De initiële versie [voor sprint 1] ziet er meer uit als backlog items in plaats van uitgewerkte user stories. Dit is echter wel input voor een eerste sprintontwerp. Later in het proces zal de backlog volwassener worden door verfijning en in omvang groeien.


()

Wat definieert een succesvolle Discovery Fase?

"Een succesvolle Discovery Fase creëert een wederzijds begrip van de toekomst van een product, met duidelijk gedefinieerde, geprioriteerde acties."

Jeroen van Mierle Commercial Director
Direct naar:
Vind ons:
Neem contact met ons op:

rb2 Netherlands / Wilhelminalaan 1-C / 1441 EK Purmerend /

+31(0)299 200 800 / info@rb2.nl

Language
Nederlands