Privacy- en Cookie Statement – rb2.nl

Dit Privacy- en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2018.

Viarb2.nl,de website van(hierna: rb2.nl),worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Wij hebben dit Privacy- en Cookie Statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen ons bedrijf in aanraking komen zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacy wetgeving hieraan stelt.Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen ons bedrijf met uw persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • het verlenen van toegang tot onze website;  
 • het aanmaken van een account voor u; 
 • het leveren van onze diensten (zoals softwareontwikkeling); 
 • het afhandelen van betalingen; 
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; 
 • het opnemen van contact met u via e-mail, telefoon en/of WhatsApp, indien u ons hierom verzoekt; 
 • het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven; 
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; 
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening; 
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen; 
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of te delen via sociale netwerken; 
 • het voor u mogelijk te maken om uw ervaringen met onze diensten te publiceren op onze website. 

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

Categorieën persoonsgegevens

Categorieën persoonsgegevens   

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden: 

 • bedrijfsnaam (voor zover dit persoonsgegevens zijn), KvK- en btw-nummer; 
 • naam; 
 • e-mailadres; 
 • telefoonnummer (ook te gebruiken voor contact via WhatsApp als u dat wenst); 
 • wachtwoord; 
 • door u afgenomen diensten; 
 • IP-adres; 
 • cookie ID; 
 • technische informatie (gebruikt apparaat, besturingssysteem en internetbrowser);  
 • eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht aan ons (e-mail, contactformulier of chatbericht). 

 

Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren (zoals het leveren van onze diensten), omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven, of omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer wij bepaalde informatie bewaren voor de Belastingdienst).

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens over uw afgenomen diensten en betalingen bewaren wij zolang als nodig is om onze dienst aan u te leveren, of langer indien wij hiertoe verplicht zijn voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier, chatbericht of e-mail bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Ervaringen met onze diensten die u publiceert via onze website, bewaren wij 1 jaar.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die op deze site worden verzameld, of tot ons komen via de gebruikers van onze diensten, zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen.  

Om onze diensten te kunnen leveren, en bestellingen af te handelen, is het nodig dat wij uw gegevens doorgeven aan: 

 • betaaldienstverleners; 
 • Mailchimp (voor het verzenden van nieuwsbrieven en serviceberichten); 
 • HubSpot; marketingtool 
 • externe ICT-dienstverleners. 

 

Mailchimp en HubSpot zijn gevestigd in de Verenigde Staten, en zijn Privacy Shield-gecertificeerd, zodat het doorgeven van gegevens aan deze partij buiten de EU is toegestaan. 

Indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening die u bij ons afneemt, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze zusterbedrijven in China en Singapore. Met deze partijen hebben wij een EU-modelcontract gesloten met afspraken over de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens, zodat een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens is overeengekomen. 

Daarnaast zullen wij deze gegevens ook niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van,en ongeautoriseerde toegang tot,uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens,dat de toegang totuw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies);

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.  

 

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om: 

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);  
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies); 
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies); 

 

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikers voorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen,of om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken.

Analytics cookies

Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google gevraagd het laatste deel van het IP-adres af te schermen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Advertentiecookies

Deze site maakt gebruik van cookies van Google Tag Manager, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels deze advertentiecookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Google, Facebook en LinkedIn zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze partijen zijn Privacy Shield-gecertificeerd, waardoor het toegestaan is om persoonsgegevens buiten de EU op te slaan.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op:veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Dit Privacy- en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder.

Wijzigingen in dit Privacy- en Cookie Statement

behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookie Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit Privacy- en Cookie Statement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van dit Privacy- en Cookie Statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

RB2 B.V. 
Website: rb2.nl
Adres: Wilhelminalaan 1-C, 1441 EK Purmerend 
KvK: 37141751 
Telefoon: +31(0)299 200 800 
E-mail: [email protected]