hero

De diepte in: Hoe onze Discovery Fase de basis legt voor een succesvolle start van een project

author avatar
Jeroen van Mierle

Bedrijven die al wat langer met e-commerce aan de slag zijn, lopen op een zeker moment tegen de grenzen van hun IT-systemen aan; het assortiment groeit, de aangeboden dienstverlening wordt complexer, of er staat een uitbreiding naar het buitenland op de planning. En dat alles tegen de achtergrond van hogere verwachting van de klant.

Een agile, composable platform is de ideale oplossing om nu en in de toekomst aan de IT-behoeften te voorzien, maar hier ligt ook gelijk een grote uitdaging. Wat is eigenlijk best-of-breed voor het bedrijf dat wij zijn? Hoe gaan de gekozen componenten straks met elkaar samenwerken? En zijn we daarmee dan ook echt klaar voor de toekomst? Door al deze onzekerheden kan een black box-gevoel ontstaan; het is vooraf niet concreet wat er nu uiteindelijk gebouwd wordt en wat daarbij van de platformbouwer verwacht kan worden. In de Discovery Fase wordt dit probleem getackeld! 

Het ‘wat en hoe’ van het platform

De Discovery Fase vindt plaats vóór de start van de ontwikkeling van het platform. De ontwikkeling van het platform wordt omgezet in een concreet plan, waarbij twee vragen centraal staan:

Wat gaan we realiseren? Hier wordt de business-visie (het idee) in een paar stappen in een backlog vertaald (concrete stukjes functionaliteit).

Hoe gaan we dat realiseren? Hierin wordt de technische oplossing (architectuur) ontworpen en afgestemd hoe we gaan samenwerken. 

Het project wordt concreet gemaakt in verschillende stappen. 

Start: business- en productvisie (stap 1 en 2)

Het begint met stap 1: begrijpen waar je als organisatie nu staat en waar je naartoe wilt, oftewel: wat is je business visie? Het is voor rb2 waardevolle (business) context als we de vraag ‘wat is je huidige en toekomstige propositie?’ kunnen beantwoorden. Hiervoor gebruiken we het business model canvas. Met dit model destilleren we de business goals. Wij willen namelijk niet alleen nadenken over wat de juiste technische oplossing is voor gewenste functionaliteit. Zowel de functionaliteit als de oplossing worden beter als we begrijpen hoe deze in de context past. 

In stap 2 destilleren we uit de business-visie welk(e) product(en) nodig is/zijn om het bedrijf in staat te stellen de visie werkelijkheid te laten worden. In deze productvisie vangen we de kenmerken die het product moet hebben. Dit doen we middels een product vision canvas. Hierin vangen beoogde gebruikers hun behoeften/problemen, de daarvoor te bieden oplossingen, metrics die het succes bepalen en onderscheidende kenmerken. Hierbij denkt rb2 actief mee als trusted advisor over hoe klanten het maximale uit de technologie kunnen halen voor hun business.

Concreet maken: Story Map en Backlog (stap 3 en 4)

In stap 3 wordt er een Story Map gemaakt, waarin we binnen de user journey een breakdown maken van de features die het product moet gaan bieden. Die features rangschikken we vervolgens naar prioriteit. In de Story Map delen we de features vervolgens in releases. Zo ontstaat er een minimum viable product (MVP): het product met net genoeg functionaliteit om het zo vroeg mogelijk aan klanten te kunnen aanbieden en om zo vroeg mogelijk ROI en terugkoppeling (data) te krijgen voor de verdere productontwikkeling.

De features van de eerste release(s) worden in stap 4 als backlog items aangemaakt in een Product Backlog. De backlog is een lijst van functionele en tickets die in sprints van twee weken conform prioriteit stuk voor stuk uitgewerkt en opgeleverd gaan worden. 

Basis voor samenwerking

In de Discovery Fase wordt ook gekeken naar het ‘hoe’ van het project. Je wilt elkaar immers goed leren kennen en daarmee het vertrouwen opbouwen dat je samen je doelen gaat halen. Vragen die rb2 daarom ook stelt zijn bijvoorbeeld: Hoe groot is de drive om te groeien? Past het beschikbare budget bij het ambitieniveau? Hoe zit het met de counterpart quality? Past een agile manier van werken voldoende bij jullie bedrijfscultuur? Zo weten we beter wat voor ondersteuning nodig kan zijn tijdens de realisatie en waar de risico’s zitten, zowel qua organisatie als techniek.

In de werksessies tussen klant, rb2 en eventueel andere partners wordt door co-creatie zo steeds helderder wat we samen gaan realiseren en wordt het duidelijk waar je eventueel ‘ja’ tegen gaat zeggen. Het blijft een flink project en is het logisch dat je niet over één nacht ijs gaat bij het kiezen van je technisch development-partner; je krijgt daarom altijd de output van de Discovery Fase en mag daarmee naar een andere partij voor de realisatie. In de praktijk hebben wij dat gelukkig nog niet meegemaakt, maar het is goed om te weten dat rb2 geen commitment vooraf verwacht! 

"Met Gadero, de online houthandel van Nederland, heeft rb2 een Discovery Fase gedaan. In meerdere sessies werd blootgelegd wat het bedrijf wil bereiken. Er werd niet alleen gekeken naar de eerste horizon (het vervangen van het huidige platform), maar ook verkend waar Gadero aan denkt bij horizon twee en drie. Dankzij de Discovery Fase werd inzichtelijk wat Gadero wilde en op basis daarvan kon rb2 met een PoC (Proof of Concept) een voorproefje te geven van hoe het nieuwe e-commerce-platform er straks uit zou gaan zien. Het resultaat? Over en weer vertrouwen dat het zou lukken als ze samen de schouders eronder zetten."

Vertrouwen door de Discovery Fase

Het bouwen van een modern onderscheidend platform, of het nou voor e-commerce, subscription of loyalty is, is een complex, kostbaar en tijdrovend traject. In de Discovery Fase bouw je het vertrouwen op dat je de juiste keuzes maakt voor het bedrijf, nu en in de toekomst. Je gaat met elkaar aan de slag en leert elkaar zo ook echt kennen; het proces is geen black box meer. Want we kunnen onszelf wel voorstellen met een mooie PowerPoint, maar the proof of the pudding is in the eating. Als de eerste happen goed smaken, smaakt dat naar meer en geeft het vertrouwen om de ontwikkelfase in te gaan.

Meer weten over de Discovery Fase van rb2? Bekijk onze Discovery Fase pagina.

Deel dit artikel via:

“Ben jij toe aan een nieuwe e-commerce oplossing?”
Jeroen van Mierle Commercial Director
Direct naar:
Vind ons:
Neem contact met ons op:

rb2 Netherlands / Wilhelminalaan 1-C / 1441 EK Purmerend /

+31(0)299 200 800 / info@rb2.nl

Language
Nederlands