Pien Faijdherbe, Marketing

25 mei 2019

avatar

rb2 te gast bij New Business Radio

over Virto Commerce, trends en Agile

banner

rb2 te gast bij New Business Radio

rb2 was te gast bij het radioprogramma Let's Talk Business op New Business Radio. CEO Dennis van Marle, CTO Richard Birksteiner en CPO Mark van der Ploeg spraken in een interview met Fabienne de Vries over trends, de Agile werkwijze en de samenwerking met Virto Commerce die aanleiding was voor de uitnodiging.

Agile werkwijze

Een topic dat veelvuldig aan bod kwam tijdens het bezoek aan Let's Talk Business was de Agile werkwijze die rb2 hanteert. "De Agile gedachte komt er op neer dat je als business heel wendbaar wilt zijn. Je moet steeds wendbaarder zijn in een bedrijf om in te spelen op veranderingen in de markt." aldus Mark van der Ploeg, CPO bij rb2. "Als je een traject aangaat voor een jaar of twee jaar, is het risico heel groot dat als je iets hebt opgeleverd, je eigenlijk al achter de feiten aanloopt. Agile is een proces om dat continu bij te houden, wendbaar te zijn en in te spelen op de marktveranderingen en hopelijk vooruit te lopen op wat je concurrentie aanbiedt."

Richard Birksteiner, founder en CTO bij rb2, is eindverantwoordelijk voor alle technologie die er wordt opgeleverd aan klanten. In een continu veranderende markt is het belangrijk om snel te kunnen bijsturen. Door de Agile werkwijze is rb2 in staat om snel in te spelen op eventuele veranderingen in de markt of in de wens van de klant. "We gaan in sprints steeds meer bouwen en waarde toevoegen aan een applicatie om het beter te laten functioneren. In een backlog brengen we de wensen van de klant in beeld en met het team bekijken we hoe we dit kunnen oplossen. Er komt een beeld tot stand, welke we vervolgens toetsen bij de klant. Vervolgens gaan we een hoeveelheid punten toekennen aan een taak en met een klant bepalen wat we in een sprint gaan opleveren." aldus Birksteiner.

"Op de oude manier van bouwen maakte je voor twee jaar een plan. Nu geven wij onze klanten de optie om elke twee weken bij te stellen, wanneer zij zien dat de concurrentie iets anders doet of wanneer zij zelf iets anders willen doen. Dat betekent dat je continu inspeelt op wat in de markt actueel is." aldus van der Ploeg.

Trends in de markt

De Vries was ook benieuwd naar nieuwe trends in de markt. "Onze Delivery Managers kijken bij heel veel klanten mee en hebben zo'n domeinkennis opgebouwd dat we over het algemeen wel weten wat er in de markt speelt en dat we vrij snel een tip kunnen geven." aldus van der Ploeg. Dennis van Marle, CEO bij rb2, vertelt over wat voor soort applicaties rb2 op dit moment vaak tegenkomt. "Eén van de dingen die wij veel voorbij zien komen zijn subscription modellen. Je wilt het liefst niet meer bezitten, maar gebruiken. Zo hebben wij recent voor Philips ook een mooi abonnementsmodel gemaakt."

Samenwerking met Virto Commerce

Uiteraard is ook de recent aangekondigde samenwerking met e-commerceplatform Virto Commerce uitgebreid besproken. rb2 gebruikt dit platform regelmatig als oplossing voor complexere B2B e-commercevraagstukken. "Wij zijn op zoek gegaan naar een goed basisplatform waarin wij de behoefte van de klant kunnen plaatsen. In de business to business wereld heb je te maken met verschillende prijsafspraken met klanten, grote catalogi en meer complexe vraagstukken, waar Virto Commerce al mooie oplossingen voor heeft gemaakt die je standaard kunt inzetten. En omdat het een open-souce platform is, kunnen wij daar ook weer eenvoudig zaken aan toevoegen. Elke klant heeft toch weer een uniek vraagstuk." aldus van Marle.

Luister het gehele interview

Wil je meer lezen over onze verhalen en ervaringen?

Regelmatig vullen we deze site met nieuwe blogs en afgeronde cases en leuke nieuws items.