Sander de Zwart, Delivery manager

avatar

Samen schakelen voor het beste resultaat

en de vraag vertalen naar een oplossing

banner

Samen schakelen voor het beste resultaat

Bij rb2 zien we het vertalen van de algemene vraagstelling van de klant naar specifieke vraagstukken als een kerntaak, om daar vervolgens passende oplossingen bij te ontwerpen. Kenmerkend voor onze werkwijze is een continu, dicht en bovenal transparant contact met de klant.

Het gebeurt regelmatig: een klant meldt zich met een algemene hulpvraag en geeft daarbij ook al de technologie die daarvoor gebruikt zou kunnen worden. Tijdens het eerste gesprek blijkt die vraag vooral een beoogd einddoel, waarvoor de aangewezen technologische oplossing niet noodzakelijk ook de beste keuze is. Voor ons als specialist is het zaak het doel van de klant te verwezenlijken door de juiste vragen te stellen en te beantwoorden. Voor de start van een traject, maar zeker ook tijdens een implementatie.

Geen onderzeeër

Vaak volgen dit soort trajecten een standaard stramien: de klant komt binnen, het bureau helpt hem zijn vraag te concretiseren, doet een voorstel voor een oplossing en levert een projectplan, om vervolgens aan de slag te gaan. Na verloop van tijd volgt de oplevering, waar de klant het eindproduct in ontvangst en in gebruik mag nemen. Hierbij gedraagt het bureau zich als een soort onderzeeër: na vaststelling van doel en missie duikt het onder om pas weer aan de oppervlakte te verschijnen wanneer de missie voltooid is. Vaak vanuit de gedachte om risico's te vermijden, zoals tussentijdse aanpassingen vanuit de klant, of discussies over het kostenplaatje.

Transparantie mindset

Daarvoor houden we de klant dus continu op de hoogte wat betreft de vooruitgang, inclusief eventuele hobbels en uitdagingen. Dit creëert niet alleen begrip bij de klant, die immers exact inzicht heeft in waar er moet worden bijgestuurd, maar die transparantie verhoogt ook het vertrouwen in en de betrokkenheid bij het eigen project.

Tegelijkertijd leggen we zo ook verantwoording af naar de klant, bijvoorbeeld wat betreft de urenbesteding. Maar met rapportagetools en documenten alleen ben je er nog niet. Binnen de juiste mindset van transparantie is regelmatig en eerlijk contact met de klant onontbeerlijk voor het vertrouwen. We maken daarom regelmatig een afspraak, zoeken waar nodig ad-hoc het contact op én zijn beschikbaar wanneer de klant een vraag heeft.

Open keuken

Zelf vergelijken we onze werkmethode graag met die van een open keuken in een goed restaurant: de bezoekers kunnen volgen wat er gebeurt, en bij wijze van spreken vragen stellen aan de kok - maar die heeft ook de ruimte om in zijn eigen domein de gerechten van eigen signatuur te bereiden.

We zorgen ook voor open communicatielijnen met alle leden van het projectteam, naast de projectmanager die als overkoepelend aanspreekpunt voor de klant beschikbaar is. Al die teamleden hebben ook een gezicht voor de klant, op welke van onze wereldwijde locaties ze ook werken: een foto en een kort profiel dragen bij aan het verkleinen van de afstand.

Partnerrelatie voor het beste resultaat

En wat als je als klant gewoon een opdracht hebt, die je uitgevoerd wil hebben door ons als leverancier? Het antwoord daarop is simpel: wij benaderen al onze samenwerkingen als een partnerrelatie. Zeker, wij leveren een dienst of een product op aanvraag van een klant, maar daarbij hebben wij de klant net zozeer nodig als actieve, betrokken gesprekspartner, als de klant van ons openheid, duidelijkheid en transparantie nodig heeft. Daar sturen we ook op, want deze manier van werken levert te allen tijde de beste resultaten op.

Wil je meer weten over Sander?

Sander heeft als Delivery Manager aan vele projecten gewerkt, waaronder voor Meetingselect en Vattenfall (voorheen Nuon). Hij houdt ervan om mensen te inspireren, te laten groeien in hun rol en om technische uitdagingen aan te gaan. 

photo
Sander de Zwart

Delivery Manager