Richard Birksteiner, CTO

avatar

Grip op het ontwikkelen

van complexe omgevingen met API’s

banner

Grip op het ontwikkelen van complexe omgevingen met API’s

Als er is gekozen voor cloud-native en (dus) het inzetten van CI/CD pipelines, doe je er goed aan ook de API als basis te kiezen. Cloud-native, CI/CD en API-first fungeren als een soort drie-eenheid. Waar cloud-native bepaalt waar je op bouwt, CI/CD hoe je nieuwe functionaliteit beschikbaar maakt, zorgen API-gedreven integraties ervoor dat je digitale business naadloos in elkaar past. API’s maken de overstap mogelijk naar microservices. Het zijn gelijksoortige bouwblokjes binnen development: microservices zitten meer in het 'hoe' van ontwikkelen, API’s in de 'wat', waarmee je dan al vrij dicht tegen businessprocessen aan zit. Welke specifieke API-stijl je kiest is vrij.  Voor wat een API doet maakt het niet zoveel uit of het bijvoorbeeld REST, gRPC of Graph is.

Focus en overzicht

De API is in de eerste plaats een interface voor mensen. Het voorziet in de behoeftes van ontwikkelaars, onder andere vanwege de simpele manier van documenteren. Het zorgt ook voor het duidelijk kunnen focussen op een specifiek doel, niet op twintig doelen tegelijkertijd. Daarnaast lokken API's design thinking uit en daarmee een goed ontwerp dat naadloos aansluit bij wat klanten eruit willen halen. De mens wordt als uitgangspunt genomen bij het bouwen van applicaties. Je bouwt blokje voor blokje richting een bepaalde synthese in het ontwerp. Doordat services expliciet van elkaar ontkoppeld zijn, hou je overzicht, zelfs in complexe omgevingen.

Dit is duidelijk anders dan bij het traditionele systems thinking, waar er vooral veel geanalyseerd moet worden nadat er een monoliet is gebouwd. Hierbij kan analysis paralysis optreden: de ontwikkelaar heeft niet meer helder wat er precies gedaan moet worden. Met alle gevolgen voor hoe en wanneer de klant er uiteindelijk mee aan de slag kan.

Toekomstbestendig bouwen

Bij het bouwen van een nieuwe applicatie-omgeving is het belangrijk dat deze langere tijd mee kan, ook als de behoeftes van de klant veranderen. Met API's is dat mogelijk, zelfs voor wensen die men zich nu nog niet eens kan voorstellen. Bijvoorbeeld op het gebied van koppelingen met applicaties, intern of extern.

API's zijn namelijk bij uitstek geschikt om relatief eenvoudig een koppeling te maken met zaken in de buitenwereld, zoals applicaties van en bij derden. Want het is goed te achterhalen wat een bepaalde API doet en waarom hij bestaat, een belangrijke voorwaarde om hem open te stellen voor derden. Ook met API’s mag het duidelijk zijn: de wens van schaalbaarheid en continu innoveren ligt aan de basis van al onze keuzes op het gebied van ontwikkelomgeving.

Wil je meer weten over Richard?

Wil je na het lezen van deze blog of whitepaper aan de slag met het cloud-native binnen jouw organisatie? Of heb je vragen over de besproken onderwerpen? Neem dan contact op:

Richard Birksteiner
CTO
+31 (0)299 200 800

photo

Of check hieronder andere cases of blogs waar hij een prominente rol in heeft gehad: