Ties Luijendijk, Business Consultant

avatar

Complex vraagstuk?

Deze drie leden van het rb2 guidance team staan je bij

banner

Complexity is our world

De vraagstukken waarmee klanten bij ons aankloppen, kenmerken zich vaak door complexiteit. Wij herkennen ons dan ook in de uitspraak van scrum specialist Gunther Verheyen:"Complexity is our world. Simplicity is our path." De complexiteit van het vraagstuk moet afgepeld en begeleid worden. Om onze klanten zo veel mogelijk te kunnen ontzorgen werken we met een ‘guidance team’. Ons 'guidance team' bestaat uit drie rollen: een delivery manager, een agile analist, en een technisch architect. Deze rollen zijn voortdurend betrokken en lokaal (lees: in Nederland) aanwezig. Lokaal krijg je alle ondersteuning bij het bedenken van 'hoe' (architectuur, proces) en 'wat' (features, releases). Het daadwerkelijke ontwikkelwerk vindt offshore plaats. Deze opzet biedt een unieke combinatie van hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Delivery manager: het dagelijks aanspreekpunt

Van de drie teamleden heeft de delivery manager het meest contact met de klant. Hij of zij schakelt dagelijks met de klant en ons development team. De taak van de delivery manager bestaat uit het continu bewaken van de optimale oplevering van software door het development team. Hij zorgt voor een soepele samenwerking volgens agile principes en de scrum methodiek. De delivery manager vervult de rol van de scrum master voor het development team, en 'managet' de levering van de software aan de klant.

Agile analist: houdt de functionaliteit op de rit

De agile analist heeft regelmatig contact met de product owner (PO) en andere stakeholders van de klant. De analist draait mee in de cadans van de sprints. Samen zorgen de PO en het development team ervoor dat de functionaliteit zoals gewenst opgeleverd wordt. De analist levert hiervoor de zogeheten User Stories met de juiste specificaties (ook wel Acceptance Criteria) bij het team aan. Uiteraard op een manier dat deze ook daadwerkelijk begrepen worden. Daarnaast helpt de Analist de PO ook om vooruit te kijken. Zowel door de User Stories met de juiste prioriteit op de Product Backlog te zetten, als door de roadmap voor het product concreet te maken.

Technisch architect: begeleidt de technologiekeuze

Het derde lid van het guidance team bij rb2 is de technisch architect. Die heeft doorgaans contact met een technische evenknie van de klant. Het contact is minder frequent dan bij de andere twee rollen, maar is daarmee niet minder belangrijk. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de technische koers en kwaliteit van de oplossing.

De technische architect kiest binnen die verantwoordelijkheid de gebruikte technologieën. Dit omvat de programmeertalen, componenten en infrastructuur. De klant wordt uiteraard betrokken in de keuzes die gemaakt moeten worden, in het bijzonder als het gaat om de componenten en de infrastructuur. Wat betreft de componenten beoordeelt de klant of deze de juiste kwaliteit hebben en of de licentie acceptabel is. De klant moet ook instemmen met de gebruikte infrastructuur, bijvoorbeeld omdat het de omgeving zal zijn waar de data (van de klant) opgeslagen en/of verwerkt zal worden.

Simplicity is our path

Complexiteit betekent voor geen twee klanten hetzelfde, maar via ons guidance team kunnen we met allerlei vormen van complexiteit omgaan. We nemen klanten werk en hoofdpijn uit handen en zorgen ervoor dat de door ons ontwikkelde omgeving zo snel mogelijk ingezet kan worden. We horen regelmatig dat klanten in de uitgespaarde tijd aangrenzende onderdelen onder de loep nemen. De vragen die daarbij loskomen kunnen weer bijdragen aan het verder verbeteren van het functioneren van de omgeving. Ook bij die verbetering helpen wij uiteraard graag weer.

Wil je meer weten over Ties?

Wil je na het lezen van deze blog aan de slag met het e-commerceplatform binnen jouw organisatie? Of heb je vragen over de besproken onderwerpen? Neem dan contact op:

Ties Luijendijk
Business Consultant
+31 (0)299 200 800

photo