De PO is verantwoordelijk voor het PBL. De PO geeft prioriteit aan de backlog en bepaalt de volgorde van de items op basis van de waarde per item."

Mark van der Ploeg, CPO en Delivery Manager

avatar

De Product Backlog prioriteren

Wie doet wat én waar

banner

De Product Backlog prioriteren

Het vormt een vast onderdeel van je takenpakket als Product Owner: het prioriteren van de Product Backlog. Een uitdagende rol, want je moet de waarde van items goed inschatten zodat het aansluit bij de wensen vanuit de stakeholders. In deze blog lees je wat de Product Backlog inhoudt en hoe je de Backlog kunt prioriteren.

De Product Backlog

Laten we beginnen met een korte uitleg over de Product Backlog (PBL). De Product Backlog is een lijst met alle taken (items) die nodig zijn om tot het eindproduct te komen. Om items structuur te geven, worden ze vaak gegoten in de vorm van een User Story. Een User Story is een korte beschrijving (Story) van wat een eindgebruiker (User) wil. Zo staat erin wie de eindgebruiker is, wat deze wil en waarom.

De Product Backlog is de enige bron van requirements voor veranderingen en vernieuwingen die worden toegepast op het product. In deze Product Backlog vind je features, functies, requirements, aanpassingen en fixes die gezamenlijk de wijzigingen vormen die in toekomstige releases van het product worden toegepast.

Product Backlogitems bevatten vaak testbeschrijvingen welke aangeven wanneer een item ‘Done’ is. Het is mogelijk dat meerdere Scrumteams aan hetzelfde product werken. In dat geval werken ze aan taken van dezelfde Backlog. Gedurende de werkzaamheden aan het product vindt er Product Backlog refinement plaats. PBL refinement bestaat uit het toevoegen van details, inschattingen en het prioriteren van de taken. Dit proces wordt gezamenlijk door de Product Owner (PO) en het developmentteam uitgevoerd. Hoe hoger een item in de PBL staat, hoe groter de waarschijnlijkheid dat dit item duidelijker en gedetailleerder is dan lager geplaatste items.

Verantwoordelijkheden en waardebepaling

De Product Owner (PO) is verantwoordelijk voor de Product Backlog. De Product Owner prioriteert de Backlog en bepaalt de volgorde van items op basis van de waarde per item. De PO bepaalt de waarde van items meestal op basis van input van de stakeholders. De belangrijkste wensen vanuit de klant staan altijd bovenaan de PBL. Uiteindelijk wordt er een selectie van items uit de PBL geselecteerd voor de Sprint, de zogeheten Sprint Backlog.

De Sprint Backlog wordt samengesteld gedurende de Sprint Planning. Naast dat dit een selectie van items is, is de Sprint Backlog een plan waarmee duidelijk wordt hoe een Sprintdoel behaald gaat worden. De PO geeft aan welke PBL items de hoogste prioriteit hebben. Het developmentteam bepaalt hoeveel van deze items uiteindelijk worden opgepakt in de sprint. Zeer belangrijk is dus dat de PO de items op waarde in weet te schatten. De PO vertegenwoordigt de behoeftes vanuit de klant. Een belangrijk onderdeel daarvan is het samenwerken met stakeholders.

De Product Owner is dus eindverantwoordelijk voor het prioriteren van de Backlog, maar uiteraard helpen wij graag waar nodig. Zo geven wij bijvoorbeeld advies over welke items het beste achter elkaar kunnen worden opgepakt (in één Sprint) vanuit technisch oogpunt. En heel af en toe kruipen wij zelf in de rol van Product Owner, wanneer er bij de opdrachtgever niemand is die deze taak kan vervullen. Maar het liefst laten wij de rol van PO over aan de klant, want:

  • Een Product Owner aan klantzijde heeft domeinspecifieke kennis die wij niet hebben;
  • Heeft naar alle waarschijnlijkheid meer kennis van de wensen en behoeften vanuit stakeholders;
  • Heeft vanuit de klantzijde diepgaande functionele productkennis en begrijpt de onderliggende technische facetten.

rb2 is een Agile bureau en werkt dus altijd aan projecten met Agile frameworks zoals Scrum, Kanban of Lean. Neem een kijkje bij onze werkwijze om meer te leren over hoe wij Agile werken.

Wil je meer weten over Mark?

Als People Manager hopt Mark van kantoor naar kantoor. Met zijn achtergrond als Delivery Manager kent hij de ins en outs van Scrum en offshore werken en momenteel versterkt hij het managementteam waarbij zijn focus ligt op “People en Processes”.

Mark van der Ploeg
Delivery Manager
+31 (0)299 200800

photo

Of check hieronder andere cases of blogs waar hij een prominente rol in heeft gehad: