De noodzaak van een retail renaissance

Jeroen van Meel

De grenzen tussen traditionele fysieke winkels en de digitale wereld blijven vervagen. De veranderende wensen en behoeften van gebruikers zorgen ervoor dat bedrijven hun strategieën herzien in een poging bij te blijven.

Jeroen van Meel, onze Head of Composable Commerce, werpt licht op deze veranderingen en de noodzaak voor retailers om zich aan te passen om concurrerend te blijven.

De grenzen tussen traditionele fysieke winkels en de digitale wereld blijven vervagen. De veranderende wensen en behoeften van gebruikers zorgen ervoor dat bedrijven hun strategieën herzien in een poging bij te blijven.

Jeroen van Meel, onze Head of Composable Commerce, werpt licht op deze veranderingen en de noodzaak voor retailers om zich aan te passen om concurrerend te blijven.

De status quo van de detailhandel

Velen zullen misschien beweren dat de detailhandel zich op een kruispunt bevindt. In hun pogingen om relevant te blijven, worden bedrijven steeds voorzichtiger met potentiële investeringen. Deze angst is niet ongegrond. Alleen al in Nederland is het recente verleden getuige geweest van de ondergang van drie grote retailers: Big Bazar, BCC en Shoeby, voornamelijk retailers met een uitgebreid netwerk van fysieke winkels. Maar wat drijft deze verschuiving?

Het antwoord ligt in een combinatie van economische factoren en de stijgende kosten die gepaard gaan met traditionele detailhandel. Energiekosten, langlopende huurcontracten en substantiële investeringen hebben geleid tot hoge overheadkosten. Bovendien heeft het economische landschap de arbeidskosten zien stijgen, waardoor het traditionele retailmodel minder levensvatbaar is geworden.

Als je dit scenario echter vergelijkt met dat van retailers met een robuuste online aanwezigheid, is het beeld inderdaad heel anders. Merken die hebben geprofiteerd van omnichannelstrategieën floreren. De aanpak hier is simpel: terwijl hun geavanceerde online kanalen de verkoop en betrokkenheid stimuleren, spelen hun offline kanalen een ondersteunende rol en verbeteren ze de klantervaring.

Neem bijvoorbeeld het bedrijf Bruynzeel Keukens. Hun in-store strategie legt de nadruk op de gebruikerservaring en integreert deze naadloos met augmented reality (AR)-gestuurde ervaringen, waardoor een nauwe relatie ontstaat tussen het fysieke en digitale. FyGitaal!

De uitdagingen van de transitie

Maar zoals bij elke transformatieve periode verloopt de reis naar aanpassing niet zonder uitdagingen. Voor veel detailhandelaren, vooral de grotere, zijn de investeringen die de afgelopen jaren in e-commerce of marketingautomatisering zijn gedaan, steeds meer een last geworden. Deze oplossingen, die vaak van monolithische aard zijn, belemmeren de wendbaarheid. In een tijdperk dat om snelle verandering vraagt – zoals het verkennen van direct-to-consumer-modellen, het opzetten van marktplaatsen of het inzetten van sociale beïnvloeders – belemmeren deze verouderde platforms eerder dan dat ze helpen.

Hier komt het concept van composable commerce in het spel. In de eenvoudigste bewoordingen stelt composable commerce bedrijven in staat zich los te maken van de beperkingen van monolithische oplossingen en biedt het een modulaire aanpak die inherent toekomstbestendig is.

In traditionele modellen zijn detailhandelaren vaak gebonden aan monolithische platforms, wat het aanpassingsvermogen belemmert. Maar met composable commerce (waar we bij rb2 voorstander van zijn) kunnen bedrijven modulaire, headless oplossingen gebruiken, waardoor ze verschillende diensten en platforms kunnen samenstellen op basis van hun unieke behoeften.

Het voordeel? Een op maat gemaakte oplossing die niet alleen inspeelt op de huidige marktdynamiek, maar ook robuust genoeg is om mee te evolueren met toekomstige trends.

Nieuwe modellen en mentaliteiten omarmen

Tegen de achtergrond van deze commerciële verschuivingen doet zich een nieuwe trend voor: bedrijven doen een beroep op innovatieve interne afdelingen of externe partners om nieuwe bedrijfsmodellen uit te proberen. De focus is duidelijk verschoven van producten naar diensten.

Maar de innovatie beperkt zich niet alleen tot op diensten gebaseerde operaties. Eén van onze klanten, een exploitant van vakantieparken, heeft zich omgevormd tot een vastgoedonderneming die rechtstreeks vakantiewoningen verkoopt. Deze omschakeling was niet alleen een reactie op de marktvraag, maar ook een proactieve benadering om de complexiteit van de nieuwe belastingregelgeving in Nederland te doorgronden.

De uitdaging blijft echter bestaan: hoe kunnen grote bedrijven, die van oudsher goed zijn in datamanagement en klantinzichten, bijvoorbeeld grote supermarkten, overstappen naar deze wendbare start-up mentaliteit? De sleutel is het bevorderen van interne innovatie, afgeschermd van de bedrijfspolitiek die creatieve ideeën vaak in de weg staat.

Een van de fundamentele uitdagingen waarmee grote bedrijven worden geconfronteerd, is de overgang van een traditioneel hiërarchische structuur naar een meer gedecentraliseerd model. Er is nu een noodzaak om af te stappen van de klassieke piramide structuren van traditionele grote bedrijven en over te stappen naar kleinere, flexibele teams die zich richten op innovatie.

In plaats van alle besluitvorming via een gecentraliseerd systeem te laten verlopen, experimenteren bedrijven nu met een model waarin kleinere teams nieuwe ideeën testen en implementeren, waarbij technologie als katalysator wordt gebruikt. Concepten als het Internet of Things (IoT) en Augmented Reality (AR) zijn niet langer slechts modewoorden; het zijn hulpmiddelen waarmee deze teams nieuwe, relevante gebruiksscenario's op de markt kunnen introduceren.

Op weg naar een digitale toekomst

Hoewel het belang van flexibiliteit en innovatie van het allergrootste belang blijft, is er nog een ander aspect aan deze retailtransformatie dat onmogelijk te negeren is: het groeiende belang van uitsluitend digitale aanbiedingen. Merken, waaronder giganten als Nike, diversifiëren hun inkomstenstromen en verkennen opkomende industrieën zoals blockchain, waarbij veel grote merken een verscheidenheid aan NFT's (Non-Fungible Tokens) ondersteunen. Nike heeft zelfs zijn eigen web3-marktplaats gelanceerd: SWOOSH.

Dergelijke inspanningen gaan niet alleen over het diversifiëren van portefeuilles, maar ook over het omarmen van de toekomst. Digitale identiteiten staan nog in de kinderschoenen, maar worden steeds belangrijker voor jongere generaties. De combinatie van deze digitale middelen met influencer-marketing toont de innovatieve geest die bedrijven nodig hebben in tijden van transformaties in de consumentencultuur.

Maar aan deze strategieën en innovaties ligt een fundamentele waarheid ten grondslag: een behoefte aan aanpassingsvermogen, een omarming van technologie en een cultuur van voortdurend leren. De toekomst is voorspelbaar onvoorspelbaar, dus met de juiste mentaliteit en hulpmiddelen kunnen bedrijven klaar zijn om deze uitdaging aan te gaan.

De boodschap voor retailers is duidelijk: ze moeten wendbaar en innovatief zijn en bereid zijn om de digitale wereld volledig te omarmen.

Wil je samenwerken met een partner die technologie, innovatie en verandering omarmt? Dan heb je rb2 nodig, de beste mensen om je te ondersteunen bij elk headless project.

avatar
“Ben jij toe aan een nieuwe e-commerce oplossing?”
avatar
Jeroen van Meel, Head of Composable Commerce
avatar
“Ben jij toe aan een nieuwe e-commerce oplossing?”
avatar
Jeroen van Meel, Head of Composable Commerce