Richard Birksteiner, CTO

avatar

Het concurrentievoordeel maximaliseren

en de klant profiteert

banner

Cloud-native naar maximaal onderscheidend vermogen

Webapplicaties voor klanten moeten gewoon zo goed mogelijk zijn. Wij besteden liefst zo weinig mogelijk tijd aan zaken die niet onderscheidend zijn voor het eindproduct. Vandaar onze voorkeur voor een cloud-native architectuur.

Het concurrentievoordeel maximaliseren

De rol die cloud-native speelt bij schaalbaarheid wordt regelmatig belicht. Zie bijvoorbeeld ook de case over ons werk voor Meetingselect. Maar onze liefde voor cloud-native gaat veel verder. Het laat ons namelijk primair bezig zijn met development. Door verregaande automatisering (denk aan infrastructure-as-code) hoeven we ons bij een cloud-native architectuur nauwelijks nog te bekommeren om het operations-gedeelte. Nog belangrijker, we kunnen onze ontwikkelkracht vooral wijden aan onderscheidend vermogen. Binnen onze expertisegebieden e-commerceplatformen, abonnementsmodellen, merkbeleving en replatforming, is de applicatie-ontwikkeling namelijk voor zo'n 60-70 procent nagenoeg identiek. Daar is dus nauwelijks tot geen concurrentievoordeel te behalen. De cloud levert die basis min of meer standaard. Door het gebruik van een rijke set van managed services zoals die aanwezig is in de cloud, in plaats van services die je zelf schrijft en/of zelf moet beheren, richten we ons op de 30-40 procent waar je het verschil wel kan en moet maken. Dat is 100 procent in het voordeel van de klant.

De klant profiteert

Het onderscheidend vermogen dat is te behalen in deze 30-40 procent, vertaalt zich in een beter eindproduct. Een eindproduct waarmee de klant beter in staat is om te concurreren met partijen in zijn markt, vooral als die de keuze voor cloud-native nog niet gemaakt hebben. Er kunnen bovendien als gevolg van het usage-based model van de cloud meer klanten bediend worden. Je hoeft geen uitgebreide kennis meer te hebben van de basis waarop applicaties ontwikkeld worden en hoeft dit al helemaal niet zelf in te richten. VM’s nodig? Je zet een vinkje om een specifieke queue/stack in te richten en de basis staat. Zo zijn in het algemeen complexe en moderne technologieën veel beter toegankelijk in de cloud, voor meer partijen.

Ook komen we hier de eerdergenoemde schaalbaarheid tegen: cloud is in veel gevallen elastisch af te nemen, via een pay-per-use model. Dit betekent dat je kan opschalen op het moment dat er een grotere of nieuwe behoefte is binnen de organisatie. Het nut hiervan heeft zich tijdens de coronacrisis voor digitale diensten die meer dan 1000% groeiden wel bewezen. Met het oog op de toekomst is een klant beter af bij een cloud-native architectuur. Systemen evolueren constant onder druk van organisatorische veranderingen en de cloud is daarbij een natuurlijke bondgenoot. In de cloud worden immers continu nieuwe features en services aangeboden (honderden per jaar vaak), waarmee je als organisatie kunt reageren op veranderingen, kansen en bedreigingen.

Cloud-native = betere beveiliging

Zoomen we verder in op bedreigingen dan kunnen we vandaag de dag security niet onbesproken laten. Ook daarin voorziet de cloud beter dan vaak gedacht.  De cloud is in de basis beter beveiligd dan traditionele on-prem infrastructuur. In de cloud is er bijvoorbeeld al een IAM-service beschikbaar, wat je in traditionele omgevingen niet hebt. Daar zag en zie je tot op de dag van vandaag toch een zwaartepunt op security aan de buitenkant. Alles binnenin je infrastructuur voldoende beveiligen is een enorme extra klus. Heb je zoals veel van onze klanten ook te maken met persoonlijke informatie dan moet de security helemaal goed op orde zijn. Hier geldt voor ons hetzelfde als bij het maximaliseren van het concurrentievoordeel: maak gebruik van wat al standaard is en focus op het uitzonderlijke.

Focus op IP voor de klant

Kortom, onze keuze voor de cloud draait maar om een ding: onderscheidende IP creëren voor onze klanten. Door hierover lokaal mee te denken en elders te ontwikkelen halen we voor hen wat betreft concurrentievoordeel het uiterste uit de kan.

Wil je meer weten over Richard?

Wil je na het lezen van deze blog of whitepaper aan de slag met het cloud-native binnen jouw organisatie? Of heb je vragen over de besproken onderwerpen? Neem dan contact op:

Richard Birksteiner
CTO
+31 (0)299 200 800

photo

Of check hieronder andere cases of blogs waar hij een prominente rol in heeft gehad: